NEWS  ·  PRESS  ·  LIBRARY  ·  CONTACT  ·  A-Z index  ·  Sitemap

You are here: Home News & Press Press BWE skal levere kedlen til nyt halmfyret kraftvarmeværk

Print version
 

Burmeister & Wain Energy A/S skal levere ​​kedlen til Danmarks største halmfyrede kraftvarmeværk

Pressemeddelelse, 21. oktober 2014


Burmeister & Wain Energy A/S har underskrevet kontrakt med Aarhus Kommune AffaldVarme og skal levere kedlen til et af Danmarks største halmfyrede kraftvarmeværk, som ligger i Lisbjerg, en forstad til Aarhus.

Anlægget, som bygges ved siden af det eksisterende affaldsforbrændingsanlæg, er designet til at kunne producere 37 MW eleffekt og 80 MW fjernvarme, svarende til en femtedel af fjernvarmekapaciteten i Aarhus by. Værket forsynes årligt med 240.000 ton halm, men kan også anvende andre typer biomasse.

Burmeister & Wain Energy A/S leverance omfatter også komplet røggasrensningsanlæg og vandrensningssystem,  dersikrer en minimal miljøbelastning og en 100% udnyttelse af energien i brændslet. Burmeister & Wain Energy A/S er på den måde med til at realisere Aarhus Kommunes klimavarmeplan, der fra efteråret 2016 vil give grønnere fjernvarme til århusianerne, og da hovedbrændslet er lokalt produceret halm, er der tale om et miljømæssigt bæredygtigt anlæg.

Burmeister & Wain Energy A/S, der siden 2002 har været en del af den italienske STF Group, er højtspecialiseret inden for udvikling og design af avancerede dampkedelanlæg til offentlige of private forsyningsværker som f.eks. Avedøre 2 (585 MWth) Amager 1 (350 MWth) og for nylig Sleaford i England (120 MWth).

 

 

 

Lisbjerg 3D model


BURMEISTER & WAIN ENERGY
Gydevang 35
DK-3450 Allerød
Tel. +45 48 14 00 22
Fax +45 48 14 01 50
info@bwe.dk