NEWS  ·  PRESS  ·  LIBRARY  ·  CONTACT  ·  A-Z index  ·  Sitemap

You are here: Home News & Press Press BWE skal levere træflisfyret kedel til Kent kraftvarmeværket i Storbritannien

Print version
 

BWE skal levere træflisfyret kedel til Kent kraftvarmeværket i Storbritannien

 

Pressemeddelelse 9. august 2016

 


Burmeister & Wain Scandinavian Contractors A/S har den 5. august 2016 indgået en kontrakt med Estover Energy Ltd. på et biomasseanlæg, beliggende i Kent, sydøst for London i England, en investering på 1,5 milliarder kroner. Copenhagen Infrastructure II K/S og Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S (BWSC) har erhvervet projektrettighederne til kraftværket og besluttet at indlede byggeriet.

Den 77,8 MWth træflisfyret kedel leveres af BWE og udgør kernen i kraftværket, og er den femte biomassekedel, der leveres af BWE i Storbritannien siden 2011.

Kent anlægget er baseret på genoverhedningsteknologi, hvor dampen efter at have været igennem turbinens første højtrykstrin, ledes tilbage til kedlen for genopvarmning, hvorefter den ledes til turbinens mellemtrykstrin.Dette giver en bedre udnyttelse af energien og højere brændselseffektivitet i form af en større effekt, hvilket har en positiv indvirkning på både den økonomiske og miljømæssige bundlinje. Det forventes, at man vil kunne opnå CO2-besparelser på ca. 56.000 tons om året sammenlignet med et gasfyret kraftværk. Biobrændslet, der skal bruges til Kent anlægget vil være en kombination af råtræ og skovrester fra bæredygtigt skovbrug og rent genbrugstræflis.

BWE er den valgte kedelleverandør, mens BWSC skal opføre kraftværket, og vil også være ansvarlig for drift og vedligeholdelse af anlægget i op til 20 år.

Kraftværket forventes at være i drift i sommeren 2018.

 

 

Kent Power Plant


BURMEISTER & WAIN ENERGY
Gydevang 35
DK-3450 Allerød
Tel. +45 48 14 00 22
Fax +45 48 14 01 50
info@bwe.dk