NEWS  ·  PRESS  ·  LIBRARY  ·  CONTACT  ·  A-Z index  ·  Sitemap

You are here: Home News & Press Press Burmeister & Wain Energy A/S skal levere biomasse-kedel til England

Print version
 

Burmeister & Wain Energy A/S skal levere biomasse-kedel til England

 

Pressemeddelelse 21. september, 2015


Konsortiet Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S (BWSC) og Burmeister & Wain Energy A/S (BWE) har indgået ordre om levering af et højeffektivt kraftvarmeværk i det nordlige England. Projektet er BWEs 4. biomassekedelordre på det britiske marked siden 2011. Projektet støttes af britiske grøn energi investorer i overensstemmelse med de britiske mål for vedvarende energi.

BWE har endnu en gang slået streg under sin position på det europæiske marked med ordren på et biomassefyret kraftvarmeværk, hvor BWE skal levere kedlen i den nordengelske by Cramlington. Den samlede ordre er på ca. DKK 1,4 mia. og inkluderer opførelsen af et kraftvarmeværk med en effekt på 27,8 MW. Eksport Kredit Fonden (EKF) stiller garanti for 60% af lånekapitalen, der finansieres af Barclays, mens resten af finansieringen kommer fra de to investorer UK Green Investment Bank og John Laing Group.

Cramlington-projektet adskiller sig fra de øvrige biomasseværker ved at være baseret på genoverhedningsteknologi, hvor dampen efter at have været igennem turbinens første højtrykstrin ledes tilbage til kedlen for genopvarmning, hvorefter den ledes til turbinens mellemtrykstrin. Dette giver en bedre udnyttelse af energien og højere brændselseffektivitet i form af en større effekt, hvilket har en positiv indvirkning på både den økonomiske og miljømæssige bundlinje. Det forventes, at man vil kunne opnå CO2-besparelser på ca. 56.000 tons om året sammenlignet med et gasfyret kraftværk.

Teknologien har oftest været benyttet på større kraftværker, men BWSC og BWE har i samarbejde skaleret løsningen til også at kunne bruges på denne størrelse værker, som giver mulighed for nye typer højeffektive og energibesparende projekter. BWE har solid erfaring med at producere kedler til denne teknologi og er samarbejdspartner på en række af BWSC’s seneste biomasseprojekter. Kraftvarmeværket i Cramlington vil være det første biomassekraftværk i Storbritannien, der benytter genoverhedningsteknologien.   

Om projektet:

Cramlington-værket skal forbrænde en blanding af træ og restprodukter fra bæredygtigt skovbrug og rent affaldstræ. Kraftvarmeværket skal forsyne to nærliggende medicinal-virksomheder direkte med el og varme, og den resterende el eksporteres til det offentlige elnet Kraftvarmeværket i Cramlington forventes færdigt ultimo 2017.

Om parterne:

BWSC: Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S (BWSC) er et dansk ingeniør- og entreprenørfirma, der udvikler, bygger, opererer og ejer højeffektive kraftværker baseret på biomasse, biogas og dieselmotorer. Hovedparten af projekterne leveres som nøglefærdige anlæg. BWSC har leveret over 175 kraftværker til 53 lande verden over med en samlet kapacitet på mere end 3.500 MW. BWSC har pt. igangværende aktiviteter i England, Nordirland, Surinam, Libanon og Caymanøerne. I 2014 omsatte BWSC for DKK 1,8 mia., hvilket er den højeste omsætning i virksomhedens historie. BWSC har sine rødder i Burmeister & Wain’s (B&W) stationære motordivision, som har bygget og installeret dieseldrevne kraftværker siden 1904. I 1980 blev BWSC etableret som et selvstændigt selskab og i 1990 opkøbt af det japansk ejede Mitsui Engineering & Shipbuilding Co. Ltd. 

BWE: Burmeister & Wain Energy A/S (BWE) designer og leverer højeffektive kraftværkskedler til energiindustrien. BWE er højt specialiseret inden for udvikling og design af avancerede dampkedelanlæg til offentlige og private forsyningsværker. Ligesom BWSC har BWE rødder i Burmeister & Wain, men har siden 2002 været en del af den italienske STF Group.  

UK Green Investment Bank: UK Green Investment Bank (GIB) blev etableret i november 2012. Med finansiering på GBP 3,8 mia. fra den britiske regering er GIB den første bank af sin slags i verden. Det er en "for profit" bank, der har som mission at fremskynde Storbritanniens omstilling til en grønnere økonomi og at skabe en varig institution, der drives uafhængigt af regeringen. 

John Laing Group plc.: Britiske John Laing er en international investor i og manager af infrastrukturprojekter. Projekterne er hovedsageligt indenfor transport og miljø i samarbejde med den britiske regering samt vedvarende energiprojekter i eksempelvis Europa, Asien og Nordamerika. John Laings investerings-portefølje har p.t. en samlet værdi på omkring mGBP 700.  

Kontaktoplysninger: 

CEO, Michele Passini, BWE, telefon +45 39452000, info@bwe.dk 

 

 

 

BURMEISTER & WAIN ENERGY
Gydevang 35
DK-3450 Allerød
Tel. +45 48 14 00 22
Fax +45 48 14 01 50
info@bwe.dk