NEWS  ·  PRESS  ·  LIBRARY  ·  CONTACT  ·  A-Z index  ·  Sitemap

You are here: Home News & Press News BWE article in Danish Project Management Magazine

Print version
 

BWE article in Danish Project Management Magazine

 

November 2012
Language: Danish
Link to article: Projektledelse 2012


Kompleks projektstyring på internationale vilkår

 

Hvordan styrer man et IPP kraftvarmeprojekt baseret på biomasse?

Halm og andre årlige afgrøder eller restprodukter fra landbrugsproduktion kan bidrage til en bæredygtig energisektor i EU såvel som i resten af verden.  De typiske kraftværker for disse brændsler er imidlertid komplekse anlæg, der involverer mange leverandører. Der ligger utallige udfordringer i at levere og montere sådanne anlæg. De rette politiske rammevilkår er en forudsætning for projekterne. Deres succes afhænger ligeledes af en kombination af kompetent projektledelse, erfarne leverandører med gennemprøvet teknologi og risikovillige investorer. Med udgangspunkt i BWE's to igangværende projekter i Tyskland og England gives gode råd til projektafvikling, samt gennemgås udfordringerne og erfaringerne omkring salg og finansiering.

Forfattere:

Nicholas Kristensen / Vice President - Operations Jens Møller / Project Manager

 


BURMEISTER & WAIN ENERGY
Gydevang 35
DK-3450 Allerød
Tel. +45 48 14 00 22
Fax +45 48 14 01 50
info@bwe.dk